University Hymn

Silahis ang katulad mong

nagsabog ng liwanag Ng pag-asa't hangarin

ng pag-unlad. Ang pook ng Mindanao

tinanglaw at pinalad, Nang ika'y isilang

na dakila ang hangad. Ating ipagkapuri

Itong Pamantasan, Ang buhay at pag-ibig

sa kanya'y iaalay; Saan man naroroon

ay bigyang karangalan, Dakilang paaralan

Pamantasang Mindanao.

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

All content is in the public domain unless otherwise stated.

ABOUT GOVPH

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.

GOV.PH
Open Data Portal
Official Gazette